Bez przymusu. Dyżurować będą apteki "chętne i gotowe"