Ministerstwo o produktach niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL