Kaletra (lopinawir/rytonawir) - cząstki amidów w strzykawkach dozujących