Nowe rozporządzenie w sprawie recept. Pół roku na adaptację