Od 1 stycznia System Obsługi Importu Docelowego (SOID). Komunikat ministerstwa