Seria leku Tramal wycofana przez GIF. Problem z opakowaniami