Leki ze skróconymi terminami ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu