Kostka niezgody. Sprzeciw wobec planów zajęcia części Wydziału Farmaceutycznego WUM