Ancotil (Flucytosinum) - zalecenia w zakresie stosowania