Braki tlenu medycznego w aptekach szpitalnych: WIF przypomina o ich zgłaszaniu