Nowe zalecenia dla fumaranu dimetylu. Przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii