Metody leczenia miażdżycy oraz farmakoterapia zaburzeń przemian cholersterolu - praca specjalizacyjna