Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 w aptekach szpitalnych