Apel Naczelnej Izby Aptekarskiej o poparcie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty