GIS: definicja przypadku na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2