Skrócenia terminu ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Październikowa lista produktów