Przypadkowe wyrejestrowanie leku serializowanego z bazy KOWAL – wideo od NEUCA z instrukcją postępowania