Kazimierz Herba: Bez aptekarzy nie bylibyśmy w tym miejscu