Komisja Zdrowia rozpatrzyła poprawki do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty