Leki poza aptekami? Polskie prawo nie zapewnia obywatelom bezpieczeństwa
Leki poza aptekami? Polskie prawo nie zapewnia obywatelom bezpieczeństwa
Kopiuj tekst

Leki poza aptekami? Polskie prawo nie zapewnia obywatelom bezpieczeństwa

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu zmianę prawa w zakresie sprzedaży leków poza aptekami. Preparaty dopuszczone do obrotu pozaaptecznego będą ściśle określone - zarówno pod kątem zawartości substancji czynnych jak i wielkości opakowania. Czy takie rozwiązanie jest obecnie konieczne?

Na tle rozwiązań zagranicznych, aktualne polskie regulacje prawne odnoszące się do sprzedaży pozaaptecznej jawią się jako ze wszech miar nieadekwatne do celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli. Problem ten podnoszony jest od wielu już lat przez krajowe towarzystwa medyczne i samorząd aptekarski, które alarmują, że Polski model w sposób niebezpieczny zmierza ku najgorzej ocenianym z celowościowego punktu widzenia rozwiązaniom funkcjonującym w Zjednoczonym Królestwie, które dodatkowo obarczone zjawiskiem niemal nieograniczonej sprzedaży internetowej, są uznawane za najbardziej liberalne w negatywnym znaczeniu tego słowa. W znacznej większości państw członkowskich Unii Europejskiej regulacje odnoszące się do tzw. „sprzedaży pozaaptecznej”, są bardziej restrykcyjne niż w Polsce - czytamy na portalu Medexpress.

W Austrii sprzedaż produktów OTC, choć jest dopuszczona, to jednak obejmuje ona przede wszystkim produkty lecznicze pochodzenia roślinnego, nie obejmując powszechnych w obrocie pozaaptecznym w Polsce produktów zawierających ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, czy paracetamol.

W Niemczech wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego jest ściśle ograniczony, podobnie jak ma to miejsce w Austrii, a ponadto prawo sprzedaży produktów z tej listy posiada (poza farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym) wyłącznie osoba legitymująca się stosownym egzaminem, czego w Polsce brak (osoba prowadząca obrót w sklepie ogólnodostępnym ma obowiązek zaczerpnąć ogólnej wiedzy o leku z treści ulotki, co jest stanowczo niewystarczającej, a i tak jest najczęściej nieprzestrzegane).

W Portugalii do obrót pozapteczny produktami OTC jest dopuszczalny poza aptekami i punktami aptecznymi, ale musi być prowadzony wyłącznie przez farmaceutę, technika farmaceutycznego lub osobę działającą pod ich bezpośrednim nadzorem. Co więcej, w placówkach obrotu pozaaptecznego omawiane leki nie mogą być wystawiane w części samoobsługowej.
Źródło: Medexpress
Czytaj więcej - kliknij tutaj. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.