Projekt ograniczeń w sprzedaży leków poza aptekami