Noszenie masek: RPO apeluje, policja karze, naukowcy testują i zapewniają o skuteczności