Braki remdesiwiru w szpitalach. Ministerstwo uspokaja. Umowa z Gilead i dodatkowe dostawy