Tolerancja za okazaniem zaświadczenia. Zaostrzenie restrykcji wobec łamiących zasady bezpieczeństwa