Komisja Zdrowia przyjęła ustawę o zawodzie farmaceuty