W Łomży uchwalili harmonogram dyżurów bez opinii rady aptekarskiej