Zadarł z mafią lekową. Teraz słyszy groźby, wyzwiska, pomówienia...