WSA: ważny interes ludności, a nie osób prowadzących apteki