Decyzja podkomisji: cofnięcie zezwolenia za naruszenie niezależności farmaceuty