WIF cofnął zezwolenia trzem aptekom za naruszenie AdA