Wyjaśnienia i zestawiania dotyczące informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów aptecznych