Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla usługi e-recepta, e-skierowanie i autoryzacja