Zero waste w aptece wyzwaniem z gatunku „mission impossible”?