Rozliczenie okresu edukacyjnego 2016-2020 coraz bliżej