Globalny program walki z pandemią z gigantyczną "luką w finansowaniu"