Raporty o zanieczyszczeniach nitrozoaminami w lekach z metforminą do 1. października