NIA o poselskim projekcie ustawy Prawo farmaceutyczne