GIF uchylił decyzję w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki