Projekt u Marszałka!
Projekt u Marszałka!
Kopiuj tekst

Projekt u Marszałka!

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne trafił wczoraj do laski marszałkowskiej.

Zgodnie z intencją wnioskodawców reprezentowanych przez posła Waldemara Budę, projekt dotyczy ustanowienia zasad równomiernego rozmieszczania aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych.
Dziś Marszałek Sejmu skierował go zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.