Wywozili leki za granicę. NFZ stracił na tym 11 mln zł