Teleporada tylko jedną z form udzielania świadczeń, a nie marnym substytutem