12 decyzji w sprawie aptek DOZ. Mają pół roku na opuszczenie grupy kapitałowej