Ograniczenie, które utrudni działanie producentom narkotyków