Erwinase zastąpione produktem ze Stanów Zjednoczonych. Problemy z dostawami