NEUCA rośnie w branży badań klinicznych. Przejęcie hiszpańskiej spółki Experior