Bez maseczki tylko z poświadczeniem? Rzecznik pyta, resort odpowiada