Grupa wywożąca leki

Grupa wywożąca leki

Opublikowany

Farmaceuci, byli i obecni prokuratorzy, prawnicy, lekarze... ludzie z wiedzą o rynku farmaceutycznym, którzy wykorzystując niemożność działania po stronie inspektoratu, dopuszczają się procederu nielegalnego wywozu leków. Dopóki w prawie nie będzie uregulowanych odpowiednich narzędzi działania dla GIF - walka z nim będzie walką z wiatrakami. Do tego dochodzi jeszcze strach, ponieważ wielu z wojewódzkich inspektorów jest zastraszanych. Jak to uciąć?

Powiązania jakie można zaobserwować analizując akta postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy Inspekcji Farmaceutycznej dają podstawy do twierdzenia, iż doszło do powstania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym obrotem produktami leczniczymi - wskazuje Główny Inspektor Farmaceutyczny.


W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi przekazano do Ministerstwa Zdrowia propozycje wzmocnienia Inspekcji Farmaceutycznej. Wskazano m.in. na konieczność:


- wprowadzenia możliwości nakładania mandatów w czasie inspekcji;

- wyłączenia możliwości zgłaszania sprzeciwu na czynności kontrolne (wyłączenie stosowania art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Obecnie zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje inspekcję/kontrolę;

- wprowadzenia możliwości uzyskania asysty Policji w trakcie inspekcji;

- wprowadzenia prawo do wejścia do pomieszczeń przylegających do hurtowni;

- wprowadzenia możliwości przeszukania zamkniętych szafek etc;

- wprowadzenia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń podczas czynności kontrolnych;

- wprowadzenia możliwości rozpoczęcia inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej;

- wprowadzenia sankcji pieniężnych za brak przekazania żądanej przez inspekcję dokumentacji (teraz można cofnąć zezwolenie – jest to proces długotrwały i wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego).


Czytaj więcej - kliknij tutaj.

Źródło: Rynek Aptek

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.