Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty omawiany w podkomisji. Co z finansowaniem opieki farmaceutycznej?