Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Transmisja z posiedzenia podkomisji