Gemini Apps pozywa Naczelną Izbę Aptekarską za działania związane z aplikacją